Hem

Helhetslösningar inom VVS och energiteknik

Tillförlitliga installations- och energi-system med optimala samhällskrav på teknik-, ekonomi- och genomförandelösningar.

Läs mer

Ett konsultbolag i Karlskoga

Vår målsättning är att i alla sammanhang fungera som uppdragsgivarens förtroendeman i ingenjörsteknikfrågor och med största förtroende skapa och konstruera säkra och tillförlitliga installations- och energi-system med optimala samhällskrav på teknik-, ekonomi- och genomförandelösningar.

Verksamhetsområden

VVS-projektering

Vi utför konstruktionsarbete & projektering inom hela VVS-området.

Till tjänst

Utredningar

Utredningar och förstudier för bla. bättre investeringsbeslut.

Till tjänst

Projektledning

Projektledning, kontroll och besiktningar inom hela VVS-området.

Till tjänst

Dokumentation

CE-dokumentation samt drift och skötselinstruktion inom energi & VVS.

Till tjänst

Energianalys

Energiförbättringsåtgärder och förslag på energibesparingar.

Till tjänst

Energideklarationer

Energideklarationen redovisar byggnadens energianvändning.

Till tjänst