Energideklarationer

Energideklaration

Energideklarationen redovisar byggnadens energianvändning för att värma och kyla byggnaden samt den elenergi som åtgår till de fastighetstekniska installationerna. Den innehåller även information om OVK-besiktning och radonmätning. Energideklarationen ska innehålla kostnadseffektiva förslag till att minska byggnadens energianvändning.

Den färdiga energideklarationen inrapporteras till Boverket som handhar alla energideklarationer och samlar statistik för jämförande data. För att få utföra och inrapportera en energideklaration måste man vara certifierad för ändamålet för att säkerställa sitt oberoende gentemot fastighetsägaren. Wermlandskonsult har oberoende energiexperter certifierade av SWEDCERT.

Följande byggnader ska vara energideklarerade:

• Specialbyggnader över 500 kvm som exempelvis simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader.

• Byggnader med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut.

• Byggnader som säljs ska energideklareras , om de inte redan har en godkänd energideklaration.

• Nya byggnader ska energideklareras.

Industribyggnader, byggnader med i huvudsak religiös verksamhet, fritidshus m fl. är undantagna skyldigheten att energideklareras.

Till kontakt / offertförfrågan

Om företaget

Wermlandskonsult har sedan 1983 erbjudit konsulttjänster inom VVS-teknik till industrier, offentliga och privata fastighetsägare samt entreprenörer i Mellansverige.

Gå vidare

Hitta oss