Klimatsimulering/ Energianalys

Klimatsimulering/ Energianalys

Vi utför beräkningar, klimatsimulering och energianalyser som krävs för att kunna projektera och dimensionera optimala tekniska system, anpassade för byggnaden och verksamheten. Energianalyser utförs dels vid projektering för nybyggnation eller för ombyggnader och dels för befintliga byggnader. För nyproduktioner eller omfattande ombyggnader visar energianalysen på att byggnaden är bättre än eller lika bra som samhällets krav på referensbyggnaden.

För en befintlig byggnad ger en energianalys mycket information om byggnadens status och utgör grunden för energiförbättringsåtgärder och förslag på energibesparingar. Vi använder validerade energiberäkningsprogram och simuleringsprogram samt mätinstrument för momentan mätning och loggning.

• Ångteknik

Vi utför CAD-projektering i 2D och 3D-teknik.

Om företaget

Wermlandskonsult har sedan 1983 erbjudit konsulttjänster inom VVS-teknik till industrier, offentliga och privata fastighetsägare samt entreprenörer i Mellansverige.

Gå vidare

Hitta oss