Utredningar/ Förstudier/ Kalkyler

Utredningar/ Förstudier/ Kalkyler

För vissa projekt är vi i tidiga skeden inkopplade för utredningar, förstudier och kalkylering. Detta kan resultera i åtgärdsförslag och systemhandlingar vilka kan utgöra underlag för ett investeringsbeslut.

Exempel på utredning kan vara:

• som grund för investeringsbeslut.

• för att optimera investering kontra driftkostnad.

• för att finna orsaker till felfunktioner i befintliga system.

• för att klarlägga sätt för försörjning med värme, kyla etc.

• för att klarlägga potentialer för energibesparing och eleffektivisering.

Om företaget

Wermlandskonsult har sedan 1983 erbjudit konsulttjänster inom VVS-teknik till industrier, offentliga och privata fastighetsägare samt entreprenörer i Mellansverige.

Gå vidare

Hitta oss